מתי בדקתם לאחרונה כמה אתם שווים?

מאמר בנושא הצהרת הון מאת רו”ח כוכב אבשלום כהנא

סעיף 135 (1) לפקודת מס הכנסה קובע כי בכדי להגיע לידיעה מלאה באשר להכנסותיו של אדם פקיד השומה רשאי לדרוש דוח על המפרט את ההון והנכסים של אותו אדם, בן זוגו ושל ילדיהם אשר בגינם מקבלים נקודות זיכוי או קצבה,

יצוין כי ישנה אפשרות לא לכלול בדוח את הונו ונכסיו של בן הזוג אם תצורף חתימה של בן הזוג כי הוא מתחייב להגיש דוח נפרד על הונו ונכסיו.

הצהרת הון דופקת על דלתו של כל עסק, עסקים בתחילת דרכים יקבלו דרישה להגשת ההצהרה לרוב במהלך השנתיים הראשונות להקמת העסק ואילו עסקים ותיקים יותר יקבלו דרישה להגשת הצהרה מעודכנת בכל חמש שנים.

מהי הצהרת הון

הצהרת ההון היא מסמך הכולל את הנכסים וההתחייבויות האישיים ליום מסוים של אדם ושל בן זוגו, כאשר התנאי הינו נישואים כדין וניהול משק בית משותף, וכן של ילדיהם אשר מתחת לגיל 18 (למען – הסר ספק ‘ידועים בציבור’ ו’פרודים’ אינם עולים לכדי ההגדרה של בני זוג עפ”י הפקודה),

בפועל מדובר על דיווח באמצעות טופס ייעודי של רשות המיסים בו תצהירו על כלל מקורות ההון אשר ברשותכם, החל ממזומן, כספים בקרנות הפנסיה ובחסכונות וכלה בנכסי העסק והציוד האישי שלכם.

 זהו למעשה כלי בידיו של מס הכנסה על מנת לבחון האם השינויים שחלו בהון העצמי שלכם בין הצהרת הון אחת לזו שאחריה תואם לספי ההכנסות, ההשוואה מתייחסת להכנסות נטו, הוצאות מחיה, השקעות, רכישת נכסים עסקיים ופרטיים וכן הוצאות מהותיות אחרות,

למעשה מדובר בעוד צעד שעושה רשות המיסים על מנת למגר את תופעת ההון השחור ולגלות הכנסות נוספות שאינן מדווחות למס הכנסה.

על מי חלה הדרישה להגשת הצהרת הון

נחדד שוב כי ההצהרה צריך שתהיה מוגשת על גבי טופס 1219 – הצהרת הון, ואך ורק על פי דרישה מרשות המיסים, לרוב נדרשים לדווח אלו החייבים בהגשת דוח שנתי על הכנסות, דהיינו עצמאיים, שכירים בעלי שליטה, בעלי מניות וכן שכירים אשר הכנסתם השנתית עולה על הסכום אשר נקבע בתקנות מס הכנסה (נכון לשנת 2019 – 653,000 ₪).

ככל והגיע למס הכנסה מידע על רכישת נדל”ן או רכב מפואר או כאשר ישנו חשש להעלמת מס סביר כי תישלח דרישה להצהרת הון גם ליחידים אשר אינם בעלי תיק פעיל ברשויות, במקרים מסוג אלו יש להגיש את ההצהרה על גבי טופס 5329 – דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה.

כמו כן, משקיע בשוק ההון אשר ביצע פעולות קנייה ומכירה בהיקף נרחב כך שפעילותו הפכה מהונית לפעילות עסקית ייתכן ויקבל דרישה להצהרה, כעיקרון – המשקיע הסביר אינו חייב בהגשת הצהרת הון.

סעיף 135 כאמור אינו מגביל דרישת הצהרה אך ורק עבור נישומים שהינם תושבי ישראל ובמקרים חריגים תיתכן דרישה לדיווח גם לתושבי חוץ.

מבנה הצהרת ההון

כאמור, הצהרת ההון כוללת את הנכסים, ההון וההתחייבויות שלכם תוך כדי הפרדה בין כל מה שקשור לעסק שלכם וכל מה שקשור אליכם באופן אישי כדלקמן-

 1. נכסי מקרקעין – דירה, מגרש, חנות, נכסים מירושה או כל נכס נדל”ני אחר אשר בבעלותכם.
 2. רכוש – כלי רכב, ריהוט לבית, תכשיטים וכו’.
 3. הון עצמי – חסכונות, קופות גמל, קרנות השתלמות וכו’.
 4. התחייבויות – הלוואות מבנקים או מגורמים אחרים, כרטיסי אשראי, משכנתאות.

אחדד שוב – הצהרת ההון לא תכלול רק את הנתונים האישיים שלכם, בעלי העסקים, אלא גם את של בן/בת הזוג וכלל הילדים עד גיל 18.

מה ייבדק ע”י מס הכנסה

מבחינה טכנית אין הבדל בין הצהרת ההון הראשונה לאלו שתגענה אחריה, כל ההצהרות אמורות לשקף את המצב ההוני שלכם ליום מסוים, לרוב מדובר ביום האחרון לשנת המס בגינה התבקשתם לדווח, דהיינו 31/12/XX,

עם זאת יש להיות מודעים לעובדה שהצהרת ההון הראשונה מהווה בסיס עליו יישען פקיד השומה בבואו לבחון את ההפרשים בהון, כך שאם בהצהרת ההון השנייה והשלישית חשוב מאוד לא להשמיט פרטים ישנה חשיבות אדירה על אחת כמה וכמה לרדת לפרטים ולציין הכל בהצהרת ההון הראשונה.

אז מה יגרום לפקיד השומה להרים גבה ומה למעשה נבדק?

 1. השוואת הון בין שתי תקופות הדיווח ובחינת ההפרשים בדיווחים של ההון.
 2. בחינת ההסברים להפרשים – הכנסות מדווחות, פיצויים, רווחי הון וכו’.
 3. רשות המיסים משתמשת ב’לוחות סטטיסטיים’ לטובת קביעת סף ההוצאות הסבירות לתא משפחתי בהתאם ל’רמת המחיה’ שלהם, הלוחות מבוססים על סקר הוצאות המשפחה שבוצע ע”י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 4. חשוב! במידה וישנו הפרש הון משמעותי בלתי מוסבר, רשות המיסים תצא מנקודת הנחה כי קיים מקור הכנסה חייב במס שלא דווח.

כמובן שניתן לסתור חזקה זו אך תצטרכו לספק הסברים על אותם ההפרשים ולצרף מסמכים המעידים על מקור ההפרש.

מועד הגשת הצהרת ההון

חובת ההגשה בהתאם לסעיף 135(1) לפקודת מס הכנסה היא 120 ימים מהיום שנשלחה אליכם בדואר, במידה ויש לכם מייצג – הוא כבר יעודכן לגבי חובה זו מהמערכת של מ”ה.

‘אי ידיעה אינה פוטרת מעונש’ – גם אם לא קיבלתם את הטופס בדואר הרי שאין זה פותר אתכם מהגשת ההצהרה.

מסמכים אשר יש לצרף להצהרת ההון

יש לצרף אסמכתאות להצהרת ההון לכל הנכסים וההתחייבויות אשר דיווחתם עליהם, על כן חשוב מאוד להמציא כל מסמך וחוזה אשר יכולים להוות הוכחה, ריכזתי עבורכם את המסמכים שחשוב לצרף-

 1. חוזי רכש ומכר של נכסי נדלן.
 2. טפסי העברת בעלות רכבים ו/או כל הסכם אחר בגין כל כלי התחבורה אשר היו או עדיין ברשותכם.
 3. פירוט תכולת הבית, במידה ויש הערכת שמאי של ביטוח הדירה – עדיף.
 4. אישור יתרות מהבנקים, שימו לב שהאישור צריך להיות נכון ליום עליו נדרשתם להצהיר.
 5. אישור יתרה מקופות הגמל – בשלב זה כבר הבנתם כי יש לצרף גם את של בן הזוג וגם של הילדים עד גיל 18, כולל קרנות ממקומות העבודה.
 6. אישור יתרת קרן המשכנתא.
 7. אישור יתרת הלוואות.
 8. אישור להצהרת הון מחברות הביטוח השונות – כולל פוליסות הביטוח שלכם ושל בני המשפחה, כולל סכומי החיסכון.
 9. קבלות בגין הוצאות על הדירה (דוגמא: הוצאות על שיפוץ).
 10. אישור יתרה בחשבון ניירות הערך שלכם.
 11. העתק הצהרת ההון הראשונה, בצירוף הסממכים שצירפתם (!).

טיפים רבותי! טיפים! (אל תפספסו את טיפ מס’ 7 וטיפ מס’ 9)

 1. יש לתייק כל חוזה רכש ומכר של נכס נדל”ני – דירה, חנות, מגרש וכו’.
 2. יש לשמור כל חוזה רכש ומכר של רכב.
 3. יש לתעד כל סכום כספי או רכוש אשר התקבל במתנה, בין אם מדובר במתנה מההורים או הלוואה שנתתם או קיבלתם ממכרים.
 4. נתתם הלוואה? אל תעבירו במזומן, גם אם אתם מתקשים להבין את הרציונל, תיעוד ההעברה הינו חשוב ומהווה אסמכתא לכך, כמו כן חתמו על מסמך הכולל את הפרטים המזהים שלכם, גובה ההלוואה, תאריך ואופן קבלת ההחזר, תנאי ההחזר וכו’.
 5. שיפצתם את הבית? שמרו את החשבוניות.
 6. שמרו כל מסמך על פדיון קרן השתלמות או תוכנית חסכון.
 7. חשוב מאוד לבצע השוואה בין הצהרות ההון בטרם ההגשה ע”מ לוודא כי אין טעויות או הפרשים משמעותיים אותם תידרשו להסביר.
 8. הוצאות בלתי מוכרות – הקטינו את ההכנסות בגין הוצאות בלתי מוכרות מאחר וההכנסה החייבת אינה כוללת אותם אך אלו עדיין הוצאות שהוצאתם.
  דוגמא: הוצאות רכב מוכרות למס הכנסה בשיעור של 45%, עם זאת אתם הוצאתם מכיסכם 100% – דאגו להקטין את ההכנסה בשיעור של 55% על מנת להציג את הרווח בפועל ולא את הרווח לאחר תיאום למס הכנסה.
 9. יש מן נטייה להתעלם מהתשלומים לביטוח לאומי מאחר והם לא קוזזו מההכנסות אלא נרשמו כניכוי.
 10. You can run but you can’t hide – רשות המיסים מקבלת דיווחים ממאגרי מידע מרשויות המדינה שונות, אל תחסירו נתונים.
  דוגמא: קיבלת כספים במסגרת הסדר או פס”ד – רשות המיסים יודעת על כך.
 11. נסיעות לחו”ל – יש למסור למס הכנסה דיווח מלא הכולל נסיעת בני המשפחה לחו”ל, זה מסוג הדברים שנבדקים ראשונים.
 12. חשוב! חשוב! חשוב! בבקשה אל תתרצו זכייה בקזינו או בסוג אחר של הימורים כסיבה מהותית לגידול בהון – הסיבה היא שמבחינה סטטיסטית חוץ מרווחים יש גם הפסדים בהימורים ולכן לא מתייחסים רק לחלק של הרווחים.
 13. הצהרה על נכסים בחו”ל – כשתרצו להסביר אח”כ גידול בהון בשל תקבולים מנכסים שלא הוצהרו אתם תיתקלו בסירוב גם מרשות המיסים וגם מבתי המשפט.

קנסות וסנקציות על איחור בהגשה או אי הגשה

 1. הצהרה כוזבת, השמטת נכסים ואי הגשת ההצהרה במועד עולים לכדי עבירה פלילית בהתאם להוראות סעיפים 216 ו-220 לפקודה.
 2. אי הגשת ההצהרה עולה לכדי עבירה פלילית בהתאם לסעיף 215 לפקודת מס הכנסה.
 3. איחור בהגשת ההצהרה יגרור קנס בגין כל חודש פיגור בהתאם לסעיף 188(ז) לפקודה.

שימו לב! איחור בהגשה עלול להוביל לביטול אישורים הכרחיים להמשך פעילות עסקית תקינה.

לייעוץ ללא עלות

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

מידע נוסף שעשוי לעניין אותך

מידע מקצועי

פתיחת עוסק מורשה

פתיחת עוסק מורשה היא תהליך הכרחי אשר כל בעל עסק מחויב לבצע בכדי להגיע לעצמאות כלכלית וזהו צעד גדול ומשמעותי לעבר הצלחה עסקית וכלכלית. המונח

להמשך קריאה »