פתיחת עוסק מורשה

פתיחת עוסק מורשה היא תהליך הכרחי אשר כל בעל עסק מחויב לבצע בכדי להגיע לעצמאות כלכלית וזהו צעד גדול ומשמעותי לעבר הצלחה עסקית וכלכלית.

המונח ‘עוסק מורשה’ מקורו בחוק מס ערך מוסף והוא מתייחס לעניין הרישום במע”מ בלבד, המשמעות היא הצהרה של אדם כי הוא מתחיל לעסוק במשלח ידו וכי מחזור עסקאותיו הינו בלתי מוגבל בסכום הגבוה מ100,491 ₪ (נכון לשנת 2020) או שהוא עונה לאחד החריגים בהתאם לסעיף 13 לתקנות מס ערך מוסף.

עוסק מורשה חייב בתשלום מע”מ אותו הוא גובה מלקוחותיו לרשות המיסים בשיעור קבוע ממחיר העסקה או הסחורה בישראל (17% נכון ל-2020) וכן על יבוא סחורה, ניתן לקזז מסכום זה את מס התשומות (רכיב המע”מ אשר שילם בעבור רכישות לצורכי העסק) ובלבד שברשותו חשבוניות מס שהוצאו על שמו כדין, או רשימוני יבוא על שמו.

עוסק מורשה חייב לפתוח תיק עצמאי ברשויות המע”מ, מס הכנסה ובביטוח הלאומי ובכל גוף הוא יוגדר באופן שונה- ברשויות המע”מ המושג הינו ‘עוסק’, מס הכנסה ‘נישום’ ובביטוח הלאומי ‘מבוטח’.

מאיפה מתחילים?

הצעד הראשון אותו יש לבצע לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית* הוא פתיחת התיק במע”מ, אז תידרשו להגיש את המסמכים הבאים:

 1. טופס 821 –  פתיחת תיק עוסק מורשה.
 2. צילום תעודת זהות כולל ספח.
 3. אישור ניהול חשבון בנק או לחלופין צ’ק מבוטל של בעל העסק, אם מדובר על חשבון בנק משותף בן/בת הזוג יחויבו לחתום על טופס הסכמה מיוחד.
 4. חוזה/מסמך מחייב המעיד על השימוש בנכס, כגון: הסכם שכירות או רכישת מקום בית העסק, אם מדובר על פעילות אשר תתבצע מבית ההורים או מדירה אשר בבעלות העוסק יש להביא חשבון ארנונה או חשמל (גם אם מדובר בדירת ההורים).

בחלק מהמקצועות תתכן דרישה מהרשויות גם ל:

 • תעודה המעידה על הכשרה מקצועית בתחום העיסוק הרלוונטי.
 • הסכמי התקשרות עם לקוחות.
 • רישיון רכב על שם העוסק או הצהרה כי נעשה שימוש לצרכי העסק ברכב אשר רשום על שם גורם שלישי.

דגשים:

 • במסגרת מילוי הטופס לפתיחת התיק תידרשו להצהיר על מחזור העסקאות השנתי הצפוי של העסק, על פיו ייקבע מעמדכם במע”מ.
 • עם פתיחת התיק במע”מ תתקבל ‘תעודת עוסק מורשה’ ומספר העוסק שבעל העסק יקבל במהלך הרישום הוא מספר תעודת הזהות שלו, יצוין כי זוהי תעודה זמנית ולאחר מספר שבועות תישלח התעודה הקבועה, כמו כן העוסק יקבל מידע באשר לתדירות הדיווח למע”מ – חודשי או דו חודשי בהתאם לגובה מחזור העסקאות.
 • יש לדאוג לקבלת קוד משתמש וסיסמה אישית לטובת דיווח ותשלום באמצעות האינטרנט (ככל ולא נעזר במייצג).
 • יש להציג את התעודה במקום בולט בבית העסק.

מתי צריך לגשת למס הכנסה וביטוח לאומי?

הצעד השני הוא פתיחת התיק במס הכנסה ולא יאוחר מיום פתיחת התיק ברשויות המע”מ, פתיחת התיק כרוכה במילוי פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה.

על מנת לפתוח את התיק במס הכנסה יש להצטייד במסמכים הבאים:

 1. טופס 5329 – דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה.
 2. צילום תעודת זהות כולל ספח.

הצעד השלישי והאחרון הוא פתיחת התיק בביטוח לאומי באמצעות טופס 6101 דין וחשבון רב שנתי, בטופס יש למלא מספר נתונים כגון: פרטים אישיים, שיעור ההכנסה הצפויה וממוצע שעות העבודה השבועיות,

שימו לב! ישנה חשיבות גדולה מאוד לאופן ההגדרה בביטוח לאומי, הגדרה נכונה יכולה לחסוך אלפי שקלים בשנה.

ניתן להגיש בקשה עצמאית לפתיחת התיק במע”מ ובמס הכנסה דרך מערכת מפ”ל (מערכת פניות לציבור), בקשה לפתיחת התיק בביטוח לאומי ניתן להגיש באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי,

עם זאת ע”מ לחסוך זמן ולהיות בטוחים כי כל התהליך בוצע בצורה מיטבית וכי מעמדכם הוגדר נכונה בביטוח לאומי אנו ממליצים בחום לפתוח את התיק בליווי רו”ח.

הוראות ניהול ספרים

פתחת תיק ברשויות? ברכותינו, מכאן והלאה אתה מחויב בניהול ספרי חשבונות, הדרישות משתנות בהתאם לאופי העסק והופכות מורכבות יותר ככל שהעסק גדול יותר וככל שמועסקים עובדים.

הוראות ניהול ספרים נועדו למעשה לאפשר לרשויות המס ניהול ביקורת אפקטיבית על העסק שלך כך שפנקסי החשבונות ישקפו באופן מהימן את תוצאות העסק והחבויות לרשויות, יצויין כי ניהול שלא על פי הוראות ניהול ספרים עלול להביא לפסילת ספרי העסק, קנסות כמו כן ניהול ספרים שלא כדין עולה לכדי עבירה פלילית,

לצערינו, לא מעט עוסקים פשוט לא מודעים לחובות אלו ובעת ביקורת ספרי החשבונות של העסק נפסלים.

הוראות ניהול ספרים מורכבות ממגזרים עסקיים תחת תוספות א’ עד טז’, ראה להלן-

תוספת א’ – יצרנים
תוספת ב’- סיטונאים
תוספת ג’ – קמעוניים
תוספת ד’- קבלניים
תוספת ה’ בעלי מקצועות חופשים
תוספת ו’ בעלי מקצועות חופשיים
תוספת ז’- מורים לנהיגה
תוספת ח’- בתי ספר
תוספת ט’- סוחרי ומתווכי מקרקעין
תוספת י’- סוחרי ומתווכי רכב
תוספת יא’- נותני שירותים
תוספת יב’ – חקלאים
תוספת יד’- תחנות דלק
תוספת טו’- סוכני ביטוח
תוספת טז’- יהלומנים

אנו ממליצים ללמוד ולהכיר היטב את חובות ניהול הספרים שלכם על מנת למנוע את הסנקציות אשר פורטו מעלה.

דיווחים תקופתיים לרשויות

– דיווח ותשלום דוח מע”מ חודשי או דו חודשי, בהתאם למחזור עסקאותיו (גם אם לא הייתה לו פעילות עסקית בתקופה זו).

– דיווח ותשלום מקדמות למס הכנסה על בסיס חודשי או דו-חודשי, בהתאם לדרישות.

– תשלום מקדמה לביטוח לאומי על בסיס חודשי.

– הגשת דוח שנתי למס הכנסה.

– הגשת הצהרת הון ככל ותישלח אליך דרישה.

טיפים רבותי, טיפים!!
א. מאחר ורוב העוסקים בסופו של יום מסתייעים ברואה חשבון בניהול השוטף של העסק, ניתן להיעזר בו גם לטובת פתיחת התיק,
מרבית המשרדים יבצעו את התהליך ללא עלות וכחלק משכר הטרחה החודשי/השנתי.
ב. אנחנו מדגישים, צריך לפתוח תיקים בשלושת המוסדות – מע”מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.
במידה ואתם עתידים להעסיק עובדים בעסק, יש צורך לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה ובביטוח לאומי – דהיינו, פתיחה של 5 תיקים במצטבר.
ג. המחלקה האמונה על פתיחת תיקים במע”מ היא מחלקת גבייה ושעות הפעילות שלה הן 08:00-13:00.
ד. אנו ממליצים על הנפקת אסמכתאות (חשבונית מס, חשבונית מס קבלה, קבלה וכו’) באמצעות תוכנות מקוונות כגון: רווחית, ICOUNT וכו’,
ניתן להוסיף את הלוגו של העסק, מעבר לחיסכון המשמעותי בנייר – זה הופך את כל ההתנהלות למסודרת יותר וקלה יותר לניהול.
ה. קבלו ייעוץ על מנת להבין אילו הוצאות ניתן לדרוש בגין ניהול העסק וזאת בכדי להביא את חבות המס במס הכנסה וביטוח לאומי למינימום, כחוק.
ו. במידה ויש לכם הכנסות ממספר מקורות הכנסה מעסק עצמאי ומשכר חודשי כשכיר – יש לבחון את גובה המקדמות אשר יש לקבוע ע”מ לשקף את החבות האמיתית שלכם ובכדי לשלם מיסים בהתאם למדרגת המס המתאימה לכם.
ז. עוסק מורשה שותפות – במידה ומספר שותפים רוצים לפתוח עוסק מורשה לטובת הקמת שותפות, יש לפתוח תיקים ברשויות בתהליך שפירטנו בגוף המאמר עבור כל אחד מהשותפים, אך יוכלו לרשום שותפות ברשם השותפויות או להירשם כשותפות לא רשומה.
היתרון העיקרי שבפתיחת שותפות ולא חברה בע”מ היא הדרישות המורכבות פחות בכל הנוגע לדיווחים לרשויות, עלויות ליווי רו”ח וכו’.
ח. לרוב עוסק מורשה צריך לשלם מע”מ (דהיינו שיעור המע”מ ממחזור עסקאותיו גבוה ממס התשומות שלו) בתדירות חודשית או דו-חודשית, אנחנו ממליצים לדאוג להיות ערוכים מבחינה תזרימית להעברת הכספים למע”מ.
ט. בהמשך לסעיף הקודם – שימו לב שיש לכם האפשרות התזרימית לשלם מקדמות למס הכנסה וביטוח לאומי.

איך אנחנו נוכל לסייע בפתיחת התיק?

שיחה טלפונית אחת או פגישה בזום – זה כל מה שצריך על מנת שנוכל לבצע עבורך את פתיחת התיק באופן המהיר והמקצועי ביותר.

פתיחת התיק יבוצע בתהליך מקוון שאורך לרוב יום עסקים אחד, נדאג לפתוח את התיק בכל הגורמים הרלוונטיים תוך כדי מיצוי זכויותיך, כמו כן תקבל את הידע והכלים הדרושים לך על מנת לנהל את ספרי העסק כחוק, נמפה את ההוצאות המוכרות עבור העסק, מועדי דיווח, אופטימיזציית מס ודוחות משוערים וכו’.

לייעוץ ללא עלות

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

מידע נוסף שעשוי לעניין אותך